მისამართი

მარშალ გელოვანის გამზ. 6, თბილისი

საკონტაქტო ინფორმაცია

T: (+995 32) 2378055

@: pavliashvilisolomon@yahoo.com

პავლიაშვილი სოლომონ

აკადემიკოსი

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

განათლება - სამეცნიერო ხარისხი და წოდება

 1. 2021

  აკადემიკოსი

  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
 2. 2001

  პროფესორი

 3. 1999

  ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი

 4. 1989

  ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიდატი

 5. 1982-1986

  ასპირანტი

  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის, ეკონომიკისა და სამართლის ინსტიტუტის ასპირანტურა
 6. 1995-1999

  იურისტი

  თბილისის სახელმწილფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი
 7. 1976-1982

  ეკონომისტი

  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

დაკავებული თანამდებობები

 1. 2017 - დღემდე
  მინისტრის მოადგილე
  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
 2. 2017
  მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი
  საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო
 3. 2016-2017
  მინისტრის პირველი მოადგილე
  საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო
 4. 2016
  მთავარი მრჩეველი
  საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო
 5. 2011-2016
  რექტორი
  თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი
 6. 2003-2004
  მინისტრის მოადგილე
  საქართველოს ეკონომიკის, მრეწველობისა და ვაჭრობის სამინისტრო
 7. 2001-2003
  მინისტრი
  საქართველოს ქონების მართვის სამინისტრო
 8. 1999-2001
  წევრი, საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე
  საქართველოს პარლამენტი
 9. 1993-1999
  გენერალური დირექტორის მოადგილე
  საქართველოს სოციალური დაზღვევის ერთიანი სახელმწიფო ფონდი
 10. 1986 - დღემდე
  მასწავლებელი, დოცენტი, პროფესორი
  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
 11. 1982-1984
  სახალხო მეურნეობის დაგეგმვის და მართვის კათედრის ასისტენტი
  თბილისის ი.ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პრემიები, ჯილდოები და სხვა მიღწევები

 • 2019
  პაატა გუგუშვილის სახელობის სამეცნიერო პრემია
 • 2019
  საქართველოს სოფლის მეურნეობის აკადემიის სიგელი ეკონომიკის მეცნიერების განვითარების საქმეში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისათვის
 • 2019
  საქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემიის საპატიო სიგელი ქართული ეკონომიკური აზრის განვითარებაში, ეკონომიკური მეცნიერების პოპულარიზაციასა და სწავლებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისათვის
 • 2001
  პრეზიდენტის მადლობა - სახელმწიფო პროგრამების შედგენასა და რეკომენდაციების შემუშავებაში ნაყოფიერი სამეცნიერო-პედაგოგიური მოღვაწეობისთვის
 • 1999
  საპრეზიდენტო სტიპენდია - საქართველოს პრეზიდენტის პირველი ხარისხის სამეცნიერო სტიპენდია