მისამართი

რუსთაველის 52, თბილისი - 0108

საკონტაქტო ინფორმაცია

T: (+995) 32 293 23 81

@: khurodzeramaz@yahoo.com

ხუროძე რამაზ

აკადემიკოსი

აკადემიის აკადემიკოს-მდივანი
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია

ბიოგრაფია

სამეცნიერო ინტერესების სფეროა: ა) მართვის მრავალელემენტიანი დარეზერვებული აღდგენადი სისტემების საიმედოობრივი დაგეგმვის საკითხები. საკვლევი ობიექტის მათემატიკური მოდელირების საჭიროებისათვის აგებულია მასობრივი მომსახურების ჩაკეტილი სისტემები. განიხილება მათი აგებისა და კვლევის ახალი ტექნოლოგია მარკოვის ანალიზური, ეკონომიკური და კომპიუტერული მოდელების გამოყენებით.

ბ) ხელოვნური ინტელექტის ამოცანები.

ნეირონული ქსელების გამოყენება სახეთა ამოცნობის პროცესისათვის. მოცემული სას­წავლო ნაკრების რეალიზაციისთვის ნეირონების პარამეტრების, წონითი კოეფიციენტების, გადაწყვეტილების მიმღები წესის ფორმირება. სხვადასხვა პროგრამული პლატფორ­მებისთვის აქტივაციის ფუნქციის შერჩევა.

გამოქვეყნებული შრომების რაოდენობა: 15 მონოგრაფია, 88 სამეცნიერო სტატია, 13 სახელმძღვანელო

განათლება - სამეცნიერო ხარისხი და წოდება

 1. 2019

  აკადემიკოსი

  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
 2. 2001

  წევრ-კორესპონდენტი

  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია
 3. 1997

  ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი

 4. 1993

  პროფესორი

 5. 1975

  ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი

 6. 1972-1975

  ასპირანტი

  სსრკ აკადემიის მართვის პრობლემების ინსტიტუტი
 7. 1961-1966

  უმაღლესი

  საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, ავტომატიკისა და ტელემექანიკის ფაკულტეტი

დაკავებული თანამდებობები

 1. 2019 - დღემდე
  აკადემიის აკადემიკოს-მდივანი
  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
 2. 2018-2019
  აკადემიის აკადემიკოს-მდივნის მოვალეობის შემსრულებელი
  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
 3. 2006 - დღემდე
  სრული პროფესორი, ცენტრის ხელმძღვანელი
  სტუ, პროფესიული განვითარების ცენტრი
 4. 1993-2006
  რექტორი
  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
 5. 1991-2017
  სრული პროფესორი
  სტუ, ხელოვნური ინტელექტის დეპარტამენტი
 6. 1991-1993
  პრორექტორი
  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
 7. 1987-1988
  მინისტრის პირველი მოადგილე
  საქართველოს უმაღლესი და საშუალო სპეციალური განათლების სამინისტრო
 8. 1988-1991
  მინისტრის მოადგილე
  საქართველოს განათლების სამინისტრო
 9. 1986-1987
  განყოფილების ხელმძღვანელი
  საქართველოს კპ თბილისის კომიტეტის მეცნიერებისა და სასწავლო დაწესებულებების განყოფილება
 10. 1982-1986
  განყოფილების ინსტრუქტორი
  საქართველოს კპ ცენტრალური კომიტეტის მეცნიერების და სასწავლო დაწესებულებების განყოფილება
 11. 1981-1982
  განყოფილების ხელმძღვანელი
  მართვის სისტემების ინსტიტუტის მეცნიერული გამოკვლევების ავტომატიზაციის განყოფილება
 12. 1972-1981
  სწავლული მდივანი
  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმის გამოთვლითი ტექნიკის კომისია
 13. 1967-1981
  უმცროსი, უფროსი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, განყოფილების გამგე
  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მართვის სისტემების ინსტიტუტი

ჯილდოები, პრემიები და სხვა დამსახურებები

 • 1997
  ღირსების ორდენი
 • 1997
  საქართველოს სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი მეცნიერებისა და ტექნიკის დარგში