მისამართი

გუბკინის ქ. № 8, მოსკოვი - 119991

საკონტაქტო ინფორმაცია

T: (+7 495) 135 22 91

@: gam@mi-ras.ru

გამყრელიძე რევაზ

აკადემიკოსი

მათემატიკის ინსტიტუტი
რუსეთის მეცნიერებათა აკადემია

მეცნიერული ინტერესების სფერო: ტოპოლოგია, დიფერენციალური განტოლებები, მართვის თეორია
გამოქვეყნებული შრომების საერთო რაოდენობა – 100-მდე

განათლება - სამეცნიერო ხარისხი და წოდება:

 1. 2003

  აკადემიკოსი

  რუსეთის მეცნიერებათა აკადემია
 2. 1981

  წევრ-კორესპონდენტი

  რუსეთის მეცნიერებათა აკადემია
 3. 1969

  აკადემიკოსი

  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია
 4. 1966

  პროფესორი

  სსრ კავშირის მეცნიერებათა აკადემიის ვ.სტეკლოვის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტი
 5. 1961

  ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი

  სსრ კავშირის მეცნიერებათა აკადემიის ვ.სტეკლოვის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტი
 6. 1953

  ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი

  სსრ კავშირის მეცნიერებათა აკადემიის ვ.სტეკლოვის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტი
 7. 1950-1953

  ასპირანტურა

  მ. ლომონოსოვის სახ. მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 8. 1946-1950

  უმაღლესი

  მ. ლომონოსოვის სახ. მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მექანიკამათემატიკის ფაკულტეტი
 9. 1945-1946

  უმაღლესი

  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მექანიკა-მათემატიკის ფაკულტეტი

დაკავებული თანამდებობები

 1. 1999- დღემდე
  პრეზიდიუმის მეცნიერი მრჩეველი
  რუსეთის მეცნიერებათა აკადემია
 2. 1988-1998
  განყოფილების გამგე
  სსრ კავშირის მეცნიერებათა აკადემიის ვ.სტეკლოვის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტის დიფერენციალური განტოლებებისა და მართვის თეორიის
 3. 1955-1988
  უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
  სსრ კავშირის მეცნიერებათა აკადემიის ვ.სტეკლოვის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტი
 4. 1953-1955
  უმცროსი მეცნიერი თანამშრომელი
  სსრ კავშირის მეცნიერებათა აკადემიის ვ.სტეკლოვის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტი

პრემიები, ჯილდოები და სხვა მიღწევები

 • 1980
  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ა. რაზმაძის სახელობის პრემია
 • 1962
  ლენინური პრემია მეცნიერებისა და ტექნიკის დარგში