მისამართი

ი. ჭავჭავაძის გამზ., № 13, თბილსი - 0179

საკონტაქტო ინფორმაცია

T: (+995 32) 222 11 81

@: rismaggordeziani@yahoo.com

გორდეზიანი რისმაგ

აკადემიკოსი

სრული პროფესორი
ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ბიოგრაფია

ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, პროფესორ-ემერიტუსი.
საქსონიის გფრ მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი; საბერძნეთის არქეოლოგიური საზოგადოების საპატიო წევრი; ბათუმის უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორი.
250-მდე სამეცნიერო ნაშრომის, მათ შორის, 28 წიგნის ავტორი.
კვლევის სფეროები: ანტიკური ცივილიზაცია, ანტიკური ლიტერატურის ისტორია, ეგეისტიკა, ეტრუსკოლოგია, ბერძნული და ლათინური ენათმეცნიერება, ქართველოლოგია.
ენციკლოპედიის „ანტიკური კავკასია” მთავარი რედაქტორი. საერთაშორისო ჟურ¬ნალის „Fasis“ მთავარი რედაქტორი.
100-მდე წიგნისა და მონოგრაფიის რედაქტორი ელინოლოგიის სფეროში.

განათლება - სამეცნიერო ხარისხი და წოდება

 1. 1988

  წევრ - კორესპონდენტი

  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია
 2. 1974

  ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი

  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 3. 1967

  ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი

  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 4. 1963-1966

  კლასიკური ფილოლოგიის კათედრის ასპირანტი

  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 5. 1958-1963

  ფილოლოგიის ფაკულტეტის კათედრის ასპირანტი

  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

დაკავებული თანამდებობები

 1. 2006
  სრული პროფესრი
  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 2. 1997
  დირექტორი
  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტი
 3. 1993-2006
  პრორექტორი
  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 4. 1989-2006
  კლასიკური ფილოლოგიის კათედრის გამგე
  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 5. 1982-2006
  ხმელთაშუა ზღვის კულტურების კვლევის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი
  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 6. 1976-2006
  კლასიკური ფილოლოგიის კათედრის პროფესორი
  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
 7. 1967-1976
  კლასიკური ფილოლოგიის კათედრის დოცენტი
  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი