მისამართი

ი. ჭავჭავაძის გამზ., № 13, თბილსი - 0179

საკონტაქტო ინფორმაცია

T: (+995 32) 222 11 81

@: rismaggordeziani@yahoo.com

გორდეზიანი რისმაგ

აკადემიკოსი

ბიოგრაფია

ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, პროფესორ-ემერიტუსი.
საქსონიის გფრ მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი; საბერძნეთის არქეოლოგიური საზოგადოების საპატიო წევრი; ბათუმის უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორი.
250-მდე სამეცნიერო ნაშრომის, მათ შორის, 28 წიგნის ავტორი.
კვლევის სფეროები: ანტიკური ცივილიზაცია, ანტიკური ლიტერატურის ისტორია, ეგეისტიკა, ეტრუსკოლოგია, ბერძნული და ლათინური ენათმეცნიერება, ქართველოლოგია.
ენციკლოპედიის „ანტიკური კავკასია” მთავარი რედაქტორი. საერთაშორისო ჟურ¬ნალის „Fasis“ მთავარი რედაქტორი.
100-მდე წიგნისა და მონოგრაფიის რედაქტორი ელინოლოგიის სფეროში.

განათლება - სამეცნიერო ხარისხი და წოდება

 1. 2013

  აკადემიკოსი

  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
 2. 1988

  წევრ-კორესპონდენტი

  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია
 3. 1974

  ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი

  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 4. 1967

  ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი

  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 5. 1963-1966

  კლასიკური ფილოლოგიის კათედრის ასპირანტი

  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 6. 1958-1963

  უმაღლესი

  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

დაკავებული თანამდებობები

 1. 2006 - დღემდე
  სრული პროფესრი
  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 2. 1997 - დღემდე
  დირექტორი
  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტი
 3. 1993-2006
  პრორექტორი
  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 4. 1989-2006
  კლასიკური ფილოლოგიის კათედრის გამგე
  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 5. 1982-2006
  ხმელთაშუა ზღვის კულტურების კვლევის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი
  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 6. 1976-2006
  კლასიკური ფილოლოგიის კათედრის პროფესორი
  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 7. 1967-1976
  კლასიკური ფილოლოგიის კათედრის დოცენტი
  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი