მისამართი

ალექსიძის 1, თბილისი

საკონტაქტო ინფორმაცია

T: +995322217711

@: jabasamushia@yahoo.com

სამუშია ჯაბა

აკადემიკოსი

განათლება - სამეცნიერო ხარისხი და წოდება

 1. 2022

  აკადემიკოსი

  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
 2. 2002

  ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი

 3. 1989-1994

  უმაღლესი

  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

დაკავებული თანამდებობები

 1. 2022 - დღემდე
  რექტორი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 2. 2020-2022
  გენერალური დირექტორი
  შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
 3. 2018 - დღემდე
  სრული პროფესორი
  ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 4. 2018-2020
  დირექტორის მოადგილე
  შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
 5. 2014-2017
  ქონების მართვისა და საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე
  თბილისის საკრებულო
 6. 2010-2014
  საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე
  თბილისის საკრებულო
 7. 2011-2012
  ასოცირებული პროფესორი
  ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 8. 2006-2011
  ასისტენტ პროფესორი
  ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 9. 1994-2006
  შუა საუკუნეების საქართველოს ისტორიის ჯგუფის ხელმძღვანელი
  ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი