მისამართი

ზ. ბოლქვაძის ქ. 3, თბილისი

საკონტაქტო ინფორმაცია

T: +995322519622

@: mindia.ugrekhelidze@gmail.com

უგრეხელიძე მინდია

აკადემიკოსი

განათლება - სამეცნიერო ხარისხი და წოდება

 1. 2022

  აკადემიკოსი

  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
 2. 1974

  იურიდიულ მეცნიერებათა კანდიდატი

 3. 1958-1963

  უმაღლესი

  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

დაკავებული თანამდებობები

 1. 2012-2017
  პროფესორი
  საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი
 2. 2011 - დღემდე
  პროფესორი
  საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი
 3. 2011 - დღემდე
  პროფესორი
  კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
 4. 1999-2009
  ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, მოსამართლე
  ევროპის საბჭო
 5. 1990-1999
  საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე
  საქართველოს პარლამენტი (უზენაესი საბჭო)

პრემიები, ჯილდოები და სხვა მიღწევები

 • 2020
  საქართველოს მეცნიერების ეროვნული აკადემიის თინათინ წერეთლის სახელობის პრემია
 • 2017
  მერაბ კოსტავას ფონდის ვახტანგ VI-ის სახელობითი პრემია
 • 1974
  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ახალგაზრდული პრემია