მისამართი

ა. პოლიტკოვსკაიას ქ. 31, თბილისი

საკონტაქტო ინფორმაცია

T: (+995) 32 233 10 39

@: fmaisadze@yahoo.com

მაისაძე ფერანდო

წევრ-კორესპონდენტი

ბიოგრაფია

გეოლოგია. პალეოგეოგრაფია, ტექტონიკა, სედიმენტოლოგია.

სამეცნიერო კვლევები ძირითადად ეხება საქართველოს და ნაწილობრივ, კავკა­სი­ისა და ალპური ნაოჭა სარტყლის გეოლოგიური განვითარების ისტორიას პალეო­გე­ნურ დროში. აღნიშნული კვლევები კომპლექსურ ხასიათს ატარებს, რაც გულის­ხ­მობს პა­ლეოგენური წარმონაქმნების სედიმენტოლო­გიის, ტექტონიკის, პალეო­გეოგ­რა­ფიის, ფაციესების და სხვათა შესწავლას. სპეციალური კვლევის ობიექტი იყო აგრეთვე კავ­კა­სი­ონის სამხრეთ ფერდობზე განვითარებული ზედაეო­ცენური ოლისტოსტრომები  და ველური ფლიში და მათი კორელაციია ალპური ნაოჭა სისტემის ანალოგიურ წარმონაქმნებთან. ბოლო წლებში კვლევის ინტერესებს წარმოადგენს ოროგენული ფაზისები და „მოვლენათა ნალექები“. კერძოდ, შესწავლილია სამხრეთ კავკასიაში გამოვლენილი დანაოჭების ფაზისების გამოვლენის დრო და სავარაუდო ხანგრძლი­ვობა და მათი კავშირი  რეგრესიულ ნალექებთან. პირველად კავკასიაში ქაოსურად აგებული ნალექებში გენეტიკური მონაცემების მიხედვით გამოყოფილია „მოვლენათა ნალექები“ (ოლისტოსტრომები, ველური ფლიში), რომელებიც თავის სტრუქტუ­რ­ულ-­ტეხსტურული და ლითოლოგიური ნიშნებით ფსეფიტების ჯგუფს მიეკუთვნება.  ასევე პირველად კავკასიის ფლიშურ ნალექებში  დადგენილია რეტროშარიაჟების არსებობა.

სამეცნიერო ინტერესების სფეროები: რეგიონული გეოლოგია, ტექტონიკა, პალეოგეოგრაფია და ლითოლოგია.

გამოქვეყნებული შრომების რაოდენობა: 85

განათლება - სამეცნიერო ხარისხი და წოდება

 1. 2009

  წევრ-კორესპონდენტი

  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
 2. 1995

  გეოლოგია-მინერალოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

 3. 1970

  გეოლოგია-მინერალოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი

 4. 1965-1968

  ასპირანტი

  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გეოლოგიური ინსტიტუტი
 5. 1958-1963

  უმაღლესი

  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გეოლოგიის ფაკულტეტი

დაკავებული თანამდებობები

 1. 2009 - დღემდე
  მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
  ალ. ჯანელიძის სახ. გეოლოგიის ინსტიტუტის რეგიონული გეოლოგიისა და ტექტონიკის განყოფილება
 2. 2006-2009
  უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
  ალ. ჯანელიძის სახ. გეოლოგიის ინსტიტუტის რეგიონული გეოლოგიისა და ტექტონიკის განყოფილება
 3. 2005-2006
  მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
  ალ. ჯანელიძის სახ. გეოლოგიის ინსტიტუტის რეგიონული გეოლოგიისა და ტექტონიკის განყოფილება
 4. 1992-2001
  გამგე
  ალ. ჯანელიძის სახ. გეოლოგიის ინსტიტუტის რეგიონული გეოლოგიისა და ტექტონიკის განყოფილების რეგიონული გეოლოგიის სექტორი
 5. 1977-1992
  უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
  ალ. ჯანელიძის სახ. გეოლოგიის ინსტიტუტის რეგიონული გეოლოგიისა და ტექტონიკის განყოფილება
 6. 1965-1977
  უმცროსი მეცნიერი თანამშრომელი
  ალ. ჯანელიძის სახ. გეოლოგიის ინსტიტუტის რეგიონული გეოლოგიისა და ტექტონიკის განყოფილება
 7. 1964-1965
  უფროსი ლაბორანტი
  ალ.ჯანელიძის გეოლოგიის ინსტიტუტის რეგიონული გეოლოგიის განყოფილება
 8. 1963
  ინჟინერ–გეოლოგი
  „სოიუზდორპროექტის“ თბილისის ფილიალი

პრემიები, ჯილდოები და სხვა მიღწევები

 • 2001
  ალ. ჯანელიძის სახელობის პრემია
 • 1978
  „სახალხო განათლების წარჩინებული“