მისამართი

რუსთაველის გამზ. 52, თბილისი

საკონტაქტო ინფორმაცია

T: +995322998703

@: m_djibuti@yahoo.com

ჯიბუტი მიხეილ

აკადემიკოსი

განათლება - სამეცნიერო ხარისხი და წოდება

 1. 2022

  აკადემიკოსი

  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
 2. 1990

  ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი

 3. 1980

  ეკონომიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი

 4. 1977-1980

  ასპირანტი

  თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტი
 5. 1972-1977

  უმაღლესი

  თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტი

დაკავებული თანამდებობები

 1. 2021 - დღემდე
  თავმჯდომარის მოადგილე
  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პრეზიდიუმთან არსებული „ინოვაციებისა და მაღალი ტექნოლოგიების ცენტრი“
 2. 2019 - დღემდე
  პროფესორი
  გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი
 3. 2018-2019
  მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი
  თბილისის ღია უნივერსიტეტი
 4. 2009-2019
  პროფესორი
  საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი
 5. 2006-2015
  წევრი
  ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის სახელმწიფო კომისია
 6. 2005-2006
  დეკანის მ/შ
  ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 7. 2005-2013
  წევრი
  საქართველოს პრეზიდენტთან არსებული ეკონომიკური საბჭო
 8. 2002-2005
  თავმჯდომარე
  საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ეროვნული კომისია
 9. 2001 - დღემდე
  თავმჯდომარე
  საქართველოს ეკონომისტთა ასოციაცია
 10. 1995-1999
  თავმჯდომარის მოადგილე
  საქართველოს პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტი
 11. 1993-1994
  მეცნიერ-კონსულტანტი
  შპს “მეტა”
 12. 1992-1993
  ალტერნატიული მმართველი
  საერთაშორისო სავალუტო ფონდი
 13. 1992-1993
  მინისტრი
  საქართველოს რესპუბლიკის ეკონომიკის სამინისტრო
 14. 1992-1999
  პროფესორი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 15. 1988-1992
  განყოფილების გამგე
  საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის ეკონომიკის ინსტიტუტი, საქართველოს ეკონომიკის განვითარების გამოცდილების განზოგადებისა და ქართული ეკონომიკური აზრის ისტორიის განყოფილება
 16. 1987-1988
  წამყვანი მეცნიერმუშაკი
  საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის ეკონომიკისა და სამართლის ინსტიტუტი
 17. 1981-1986
  უფროსი მეცნიერმუშაკის მ/შ
  საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის ეკონომიკისა და სამართლის ინსტიტუტი
 18. 1981
  უმცროსი მეცნიერმუშაკი
  საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის ეკონომიკისა და სამართლის ინსტიტუტი
 19. 1980-1992
  დოცენტი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პრემიები, ჯილდოები და სხვა მიღწევები

 • 2002
  ღირსების ორდენი