მისამართი

რუსთაველის 52, 0108, თბილისი

საკონტაქტო ინფორმაცია

T: (+995) 32 299 87 03

@: j.khetsuriani@gmail.com

ხეცურიანი ჯონი

აკადემიკოსი

სამეცნიერო ინტერესების სფეროები: სამოქალაქო სამართალი, სამოქალაქო სამართლის ფუნქციები, სანივთო სამართალი, მორალური ნორმების მნიშვნელობა სამოქალაქო სამართალში; სისხლის სამართალი, სიკვდილით დასჯა; კონსტიტუციური სამართალი, სახელმწიფო მმართველობის ფორმები, უშუალო დემოკრატიის ინსტიტუტები, სახელმწიფო ენა; საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს უფლებამოსილებები, საკონსტიტუციო სასამართლოსადმი მიმართვის სუბიექტები; სახელმწიფო და ეკლესია, კონსტიტუციური შეთანხმება, რელიგიური გაერთიანებების სამართლებრივი სტატუსი.

გამოქვეყნებული შრომების რაოდენობა: 80

განათლება - სამეცნიერო ხარისხი და წოდება

 1. 2013

  აკადემიკოსი

  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
 2. 2001

  წევრ-კორესპონდენტი

  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია
 3. 1999

  პროფესორი

 4. 1994

  იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორი

 5. 1977

  იურიდიულ მეცნიერებათა კანდიდატი

 6. 1983-1988

  უმაღლესი

  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტი
 7. 1973-1976

  ასპირანტი

  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ეკონომიკისა და სამართლის ინსტიტუტი
 8. 1968-1973

  თსუ, იურიდიული ფაკულტეტი

დაკავებული თანამდებობები

 1. 2016-2017
  კომისიის წევრი
  საქართველოს სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია
 2. 2011-2016
  სრული პროფესორი
  საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი
 3. 2006-2011
  მოსამართლე
  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
 4. 2001-2006
  თავმჯდომარე
  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
 5. 2000-2001
  საქართველოს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი
  საქართველოს პარლამენტი
 6. 1999-2000
  იუსტიციის მინისტრი
  საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
 7. 1999-2005
  დოცენტი, პროფესორი
  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 8. 1995-1999
  საქართველოს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი
  საქართველოს პარლამენტი
 9. 1993-1995
  კომისიის წევრი
  საქართველოს სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია
 10. 1990-1992
  იუსტიციის მინისტრი
  საქართველოს რესპუბლიკის იუსტიციის სამინისტრო
 11. 1976-1989
  უმცროსი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, მართვის სამართლებრივი პრობლემების ლაბორატორიის ხელმძღვანელი
  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ეკონომიკისა და სამართლის ინსტიტუტი
 12. 1985-1989
  დირექტორის მოადგილე სამეცნიერო დარგში
  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სახელმწიფოსა და სამართლის კვლევის ცენტრი

ჯილდოები, პრემიები და სხვა დამსახურებები

 • 2014
  წმიდა გიორგის ოქროს ორდენი
 • 2011
  თინათინ წერეთლის სახელობის პრემია
 • 1982
  საკავშირო ახალგაზრდული პრემია მეცნიერების დარგში