ინოვაციებისა და მაღალი ტექნოლოგიების ცენტრის სხდომა

ინოვაციებისა და მაღალი ტექნოლოგიების ცენტრის სხდომა

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
27 Jun 2022

2022 წლის 27 ივნისს, ორშაბათს, 14:00  საათზე, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის სხდომათა დარბაზში (რუსთაველის გამზ. #52, მე-3 სართული) ჩატარდება ინოვაციებისა და მაღალი ტექნოლოგიების ცენტრის სხდომა, რომელზეც განიხილება მოხსენება თემაზე: „ელექტრო­მაგნიტური გამოსხივების, გაბნევისა და ანტენური ამოცანების მოდელირება სინგულარული ინტეგრალური განტოლებების ამოხსნის ინოვაციური რიცხვითი მეთოდების გამოყენებით“.

მომხსენებელი: ფაიკ ბოგდანოვი, ფიზიკა–მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, ფირმა „EMCoS LLC“-ს უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი.