საერთაშორისო კონფერენცია „ნაციონალური და რელიგიური უმცირესობები ევროინტეგრაციის პროცესში საქართველოსა და კავკასიაში“.