განცხადება აკადემიკოსთა კანდიდატების შესახებ

განცხადება აკადემიკოსთა კანდიდატების შესახებ

  • თებერვალი 21, 2022

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია აქვეყნებს იმ პირთა სიას, რომლებიც აკადემიკოსობის კანდიდატებად წარმოადგინეს საქართველოს მეც­ნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრებმა, სამეცნიერო დაწესებულებებმა და სახელმწიფო უმაღლესმა სასწავ­ლებლებმა:

აკადემიკოსობის კანდიდატები სპეციალობა, ვაკანსია

ბიოლოგიურ მეცნიერებათა განყოფილება

  მოლეკულური ბიოლოგია –  1 ვაკანსია
აკადემიის  წევრ-კორესპონდენტი   თენგიზ ზაალიშვილი

ქიმიისა და ქიმიური ტექნოლოგიების განყოფილება

  ბუნებრივ ნაერთთა ქიმია – 1 ვაკანსია
ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი   რამაზ გახოკიძე

ქიმიის დოქტორი   იმედა რუბაშვილი

საინჟინრო მეცნიერებათა და ინფორმაციული ტექნოლოგიების განყოფილება

  ინფორმატიკა – 1 ვაკანსია
ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი ქართლოს ყაჭიაშვილი

საზოგადოებრივ მეცნიერებათა განყოფილება

  საქართველოს ეკონომიკა – 1 ვაკანსია
ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი   მიხეილ ჯიბუტი
  სამართალმცოდნეობა – 1 ვაკანსია
სამართლის დოქტორი   მინდია უგრეხელიძე

ენის, ლიტერატურისა და ხელოვნების განყოფილება

  საქართველოს სამხედრო ხელოვნება და არქიტექტურა – 1 ვაკანსია
ისტორიის დოქტორი ჯაბა სამუშია

სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა განყოფილება

  ჰიდრომელიორაცია -1 ვაკანსია
ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი გივი გავარდაშვილი

ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი დავით გუბელაძე

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია