განცხადება აკადემიის ნამდვილი წევრების არჩევის შესახებ

განცხადება აკადემიის ნამდვილი წევრების არჩევის შესახებ

  • აპრილი 15, 2022

2022 წლის 14 აპრილს საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის საერთო კრებაზე აკადემიის ნამდვილ წევრებად (აკადემიკოსებად) არჩეულ იქნენ:

 

1. გივი გავარდაშვილი  სპეციალობა – ჰიდრომელიორაცი
2. რამაზ გახოკიძე  სპეციალობა – ბუნებრივ ნაერთთა ქიმია
3. თენგიზ ზაალიშვილი  სპეციალობა – მოლეკულური ბიოლოგია
4. ჯაბა სამუშია  სპეციალობა – საქართველოს სამხედრო ხელოვნება და არქიტექტურა
5. მინდია უგრეხელიძე  სპეციალობა – სამართალმცოდნეობა
6. ქართლოს ყაჭიაშვილი  სპეციალობა – ინფორმატიკა
7. მიხეილ ჯიბუტი  სპეციალობა – საქართველოს ეკონომიკა

 

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია