2021 წლის სამეცნიერო საქმიანობის შეფასების დამატება

2021 წლის სამეცნიერო საქმიანობის შეფასების დამატება

  • ოქტომბერი 31, 2022

საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების 2021 წლის სამეცნიერო საქმიანობის შემაჯამებელ დოკუმენტში შეტანილია შესწორება (იხ. მიბმული ფაილი).

დამატება

 

სამეცნიერო-საორგანიზაციო სამმართველო