ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი უკრაინის არქიტექტურის აკადემიასთან

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი უკრაინის არქიტექტურის აკადემიასთან

  • იანვარი 10, 2023

ა.წ. 9 იანვარს გაფორმდა ურთიერთანამშრომლობის მემორანდუმი  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიასა და  უკრაინის არქიტექტურის აკადემიას შორის. მემორანდუმს ხელი მოაწერეს შესაბამისი აკადემიის პრეზიდენტებმა – აკად. გ.კვესიტაძემ და აკად. ოლეგ სლეპცოვმა. აღნიშნული მემორანდუმი ითვალისწინებს სამუშაო შეხვედრების და სემინარების ჩატარებას; საერთო ინტერესების მქონე საკითხებზე ინფორმაციის გაცვლას; ერთობლივი საექსპერტო ჯგუფების ჩამოყალიბებას თანამშრომლობასთან დაკავშირებული საკითხების დამუშავების მიზნით; საჭიროების შემთხვევაში, ერთობლივი სამუშაო ჯგუფების შექმნას ქალაქგეგმარებითი და არქიტექტურის სფეროში მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტების პროექტების შემუშავების მიზნით.