განცხადება

განცხადება

  • მარტი 9, 2023

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია მხარს უჭერს მთავრობის გონივრულ გადაწყვეტილებას.