ელექტრომაგნეტიზმი, სისხლის დინება და კოაგულაცია

ელექტრომაგნეტიზმი, სისხლის დინება და კოაგულაცია

  • მარტი 13, 2023

2023 წლის 10 მარტს, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიაში ჩატარდა პრეზიდიუმის სხდომა, რომელზეც მოხსენებით -„ელექტრომაგნეტიზმი, სისხლის დინება და კოაგულაცია“,  წარსდგა  თოდუას კლინიკის მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფიის განყო­ფილების სამეცნიერო ხელმძღვანელი, მედიცინის დოქტორი, პროფესორი მერაბ ბერაია.  მომხსენებელმა აღნიშნა, რომ ჰემოდინამიკის თეორიაში ბევრი აუხსნელი ფაქტია. – სისტემურ მიმოქცევაში სისხლის გადასატანად საჭირო სამუშაოს რაოდენობა აღემატება მარცხენა პარკუჭის მიერ შესრულებულ სამუშაოს. – სისხლში დინების წინააღმდეგობა დინამიურად იცვლება ელექტროკარდიოგრამის რითმის შესა­ბამისად და აისახება უომერსლის რიცხვში. -ვისკოელასტიურობის რითმული ტრანსფორმაცია ასევე გამოხატულია კოაგულაციაში. უნდა არსებობდეს კავშირი ეკგ-სა და სისხლის ნაკადის გარდამავალ წინააღმდეგობას შორის. შესწავლილი იქნა ელექტრომაგნიტური ველის გავლენა სისხლის კოაგულაციაზე. ვენურ სისხლს ვასხივებდით ცვლადი ელექტრომაგნი­ტური ველით (500 – 5000 ჰც) 25 ჯანმრთელ პირში (15 მამაკაცი, 10 ქალი. ასაკი 18-57 წ). სისხლის ნორმალურ ნიმუშებში გამო­ვლინდა ჰიპოკოაგულაცია (თრომბო­ციტების რაოდენობის შემცი­რება 10-23×109/ლ-მდე, პროთრომბინის ინდექსი 9%-10%-მდე, ფიბრინო­გენის კონცენ­ტრაცია 0,20-0,21 გ/ლ-მდე) და თრომბოლიზი სისხლის სტაზის შემდეგ. მიოკარდიუმის დეპოლარი­ზაციის დროს ელექტრული ველი იწვევს ელექტრო­აკუსტიკურ ფენომენებს. წარმოქმნილი ელექ­ტრომაგ­ნიტური ძალა მოქმედებს სისხლის წითელ უჯრედებზე და პულსურ წნევასთან ერთად განაპირობებს როგორც სისხლის მოძრაობას, ასევე ვისკოელასტიურ ცვლილებებს. ჰემოდი­ნამიკა ასევე განპირობებულია ჰემოგლო­ბინის მაგნიტური თვისე­ბებით და ერითროციტის სტრუქტურული თავისებურე­ბით. გარეშე ელექტრო­მაგნიტურ სიგნალს შეუძლია მართოს სისხლის კოაგულა­ციის პროცესი, მათ შორის, თრომბოლიზი.

პრეზიდიუმმა დაადგინა, რომ მოწონებულ იქნეს თოდუას კლინიკის მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფიის განყოფილების სამეცნიერო ხელმძღვანელის, მედიცინის დოქტორის, პროფესორ მერაბ ბერაიას მოხსენება „ელექტრომაგნეტიზმი, სისხლის დინება და კოაგულაცია“ და მიღებულ იქნეს ცნობად.