აკადემიკოს გიორგი კვესიტაძის ნაშრომის საერთაშორისო აღიარება

აკადემიკოს გიორგი კვესიტაძის ნაშრომის საერთაშორისო აღიარება

  • ივლისი 20, 2023

აკადემიკოს გიორგი კვესიტაძის წიგნმა „Homo sapiens and Technogenic Environment” საერთაშორისო აღიარება მოიპოვა. ნაშრომს გაეცნო საბუნემისმეტყველო მეცნიერებათა მკვლევარი მაიკლ მერფი, რომელმაც თავისი საინტერესო შთაბეჭდილებები გაუზიარა ორ ლორდს.

 

პატივცემულო ლორდ ოუენ,

გვსურს თქვენი ყურადღება მივაპყროთ მონოგრაფიზე სახელწოდებით „Homo sapiens“ და „Technological Environment“. იგი შეეხება მიმდინარე ეკოლოგიურ პრობლემებს, რომლებიც მოახდენს გავლენას პლანეტის ყველა ცოცხალ ორგანიზმზე და გამოიწვევს პლანეტარულ კატასტროფას.
მონოგრაფია გლობალურ გარემოსდაცვით კონცეფციაზე წარმოდგენილია ერთ ეგზემპლარად, რომელიც შექმნილია იმისთვის, რომ რამდენიმე ათეული წლის განმავლობაში თავიდან აგვაცილოს გარემოსდაცვითი კატასროფა, გამოწვეული ტოქსიკური ქიმიკატების წარმოუდგენელი ზრდით და, შესაბამისად, გარემოს დაბინძურებით. მონოგრაფია განიხილავს პლანეტის პოტენციურ რესურსს (წყალი, გაზი, ნავთობი, ძირითადი მინერალები, ნაყოფიერი ნიადაგი) და ასევე სხვა მნიშვნელოვან ფაქტორებს.
ავტორების მიერ ჩატარებული კვლევები აღწერს იმ რთულ გარემო პირობებს, რომელშიც აღმოჩნდებიან ჩვენი პლანეტის მოქალაქეები მათი გარემოსდაცვითი კრიტერიუმების უგულვებელყოფისა და უდიერად მოპყრობის შედეგად.
ავტორები წარმოადგენენ და სტატისტიკურად ადასტურებენ ყველა მნიშვნელოვან ფაქტს, რომელიც აუცილებლად შეეხება კაცობრიობას უახლოეს მომავალში. პლანეტარული რესურსები, რომლებსაც შეუძლიათ ადამიანის მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება, „Homo sapiens“-სს ეწურება. მსოფლიოს მოსახლეობის მატებასთან ერთად გარდაუვალი ხდება ეკოლოგიური კატასტროფა, რომლის წლიურმა მაჩვენებელმა 80-100 მლნ. მიაღწია. ეს მონოგრაფია გვთავაზობს ინოვაციური ბიოლოგიური ტექნოლოგიების ახალ მიდგომას, რათა მოხდეს ბიოლოგიური პლაცდარმის გასუფთავება ტოქსიკური ნივთიერებებისგან.

პრობლემის უზარმაზარი მნიშვნელობა და ინოვაციური გადაწყვეტილება გვაიძულებს მოგმართოთ, როგორც სახელმწიფო ხელისუფლების უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენელს, რომელსაც აქვს დიდი ავტორიტეტი, შეშფოთებულია პლანეტის ბედით და შეუძლია პრაქტიკული წვლილი შეიტანოს კაცობრიობის გადარჩენაში.
დიდი ბრიტანეთის პარლამენტს, როგორც სახელმწიფო გადაწყვეტილებების მიღების პოლიტიკურ და იურიდიულ ცენტრს, აქვს შესაბამისი უფლებები გავლენა მოახდინოს გარემოს მდგომარეობაზე და მის რესურსულ პოტენციალზე, კერძოდ, ადამიანის ყოფიერების ყველა მიმართულებით მიიღოს სათანადო კანონები ადამიანთა უფლებებისა და ინტერესების დაცვაზე.
მონოგრაფიის ავტორები იმედოვნებენ, რომ მათ მიერ შემოთავაზებული სამეცნიერო კვლევის შედეგები გააღვივებს სოციალურ და სამოქალაქო ინტერესს. აღნიშნული იდეების პრაქტიკული გამოყენება მოითხოვს შესაბამისი საკანონმდებლო ბაზის შექმნას.

პატივისცემით,
საბუნემისმეტყველო მეცნიერებათა მკვლევარი
მაიკლ მერფი