სამეცნიერო კონფერენცია „დავით აღამაშენებლისა და გიორგი ჭყონდიდელ-მწიგნობართუხუცესის ეპოქა

სამეცნიერო კონფერენცია „დავით აღამაშენებლისა და გიორგი ჭყონდიდელ-მწიგნობართუხუცესის ეპოქა

  • სექტემბერი 19, 2023

2023 წლის 24 სექტემბერს, 15 საათზე, გივი ელიავას სახელობის მარტვილის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმში წმინდა გიორგი ჭყონდიდელის სახელობის აკადემიის თაოსნობით, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, ჭყონდიდის ეპარქია და მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერია ატარებს სამეცნიერო კონფერენციას: დავით აღმაშენებლისა და გიორგი ჭყონდიდელ-მწიგნობართუხუცესის ეპოქა.