საერთო კრება

საერთო კრება

  • ნოემბერი 20, 2019

2019 წლის 20 ნოემბერს ჩატარდა საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის საერთო კრება, რომელმაც პირველ საკითხად განიხილა აკადემიის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი (მომხსნებელი აკადემიის ეკონომიკური სამაართველოს უფროსი გურამ ქარდავა). მეორე საკითხზე „მიმდინარე წლის სამენციერო-კვლევითი პროექტების ექსპერტიზისათვის მოსამზადებელი სამუშაოების შესახებ“ ინფორმაცია გააკეთა სამეცნიერო-საორგანიზაციო სამმართველოს უფროსმა, მეცნიერებათა დოქტორმა გონელი არახამიამ.

ამის შემდეგ აკადემიის საერთო კრებაზე ჩატარდა არჩევნები. კრებამ საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოს-მდივნად აირჩია აკადემიკოსი რამაზ ხუროძე, ხოლო ბიოლოგიურ მეცნიერებათა განყოფილების აკადემიკოს-მდივნად – აკადემიკოსი თინათინ სადუნიშვილი.