გამოჩენილ მეცნიერთა სახელობითი აკადემიური პრემიების გამარჯვებულები

გამოჩენილ მეცნიერთა სახელობითი აკადემიური პრემიების გამარჯვებულები

  • ნოემბერი 5, 2020

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პრეზიდიუმის დადგენილებით, 2020 წელს გამოჩენილ მეცნიერთა სახელობითი აკადემიური პრემია მიენიჭათ:

  1. პროფესორ სერგო ხარიბეგაშვილს – ანდრია რაზმაძის სახელობის  აკადე­მიური პრემია  ნაშრომისათვის  „ზოგიერთი ლოკალური და არალოკა­ლური მრავალგანზომილე­ბიანი ამოცანა ნახევრად წრფივი ჰიპერბოლური განტოლებებისა და სისტემების ერთი კლასისათვის“ .

 

  1. პროფესორ მინდია უგრეხელიძეს – თინათინ წერეთლის სახელობის აკადემიური პრემია ნაშრომთა ციკლისათვის „სამართლის ფილოსო­ფიის პრობლემატიკა“.

 

  1. გეოლოგია-მინერალოგიის მეცნიერებათა დოქტორ ოთარ დუდაურს  და გეოლოგია-მინერალოგიის მეცნიერებათა კანდიდატ მანანა ტოგონიძეს  -ალექსანდრე ჯანელიძის სახელობის აკადემიური პრემია  ნაშრომისა­თვის  „საქართველოს მეზოზოური ინტრუზი­ული კომპლექსების პეტროლოგია და იზოტოპური გეოქრონოლოგია“ .