განცხადება ახალი წევრების არჩევის შესახებ

განცხადება ახალი წევრების არჩევის შესახებ

  • იანვარი 21, 2021

2021 წლის 20 იანვარს საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის საერთო კრებამ აკადემიის ნამდვილ წევრებად (აკადემიკოსებად) აირჩია:

  1. ასათიანი ვალერიან (სპეციალობა – ქართულ-საზღვარგარე­თული ლიტერატურული ურთიერთობები)
  2. კვინიხიძე ალექსანდრე (სპეციალობა – ფიზიკა)

 

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია