აკადემიკოს თამაზ შილაკაძის წიგნი

აკადემიკოს თამაზ შილაკაძის წიგნი

  • სექტემბერი 13, 2021

გამოქვეყნდა აკადემიკოს თამაზ შილაკაძის სასწავლო სახელმძღვანელო „სატრანსპორტო კომუნიკაციების არქიტექტურა“, რომელიც გამოცემულია ორ – რუსულ და ჩინურ ენებზე. აღნიშნული სახელმძღვანელო შეიცავს ბევრ საინჟინრო ტერმინოლოგიასა და საინტერესო ინფორმაციას დარგის სპეციალისტებისთვის.