განცხადება

განცხადება

  • მაისი 9, 2023

2023 წლის 5 მაისს საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის საერთო კრებაზე აკადემიის ნამდვილ წევრებად (აკადემიკოსებად) არჩეულ იქნენ:

1. გურგენიძე დავით სპეციალობა – ჰიდროტექნიკური ნაგებობები
2. იმედაძე ირაკლი სპეციალობა – ფსიქოლოგია
3. მელიქიშვილი ლიანა  სპეციალობა – საქართველოს ისტორია, არქეოლოგია, ეთნოლოგია, ხელოვნების ისტორია
4. ნადარაია ელიზბარ  სპეციალობა – ინფორმაციის დამუშავება და სტატისტიკური ანალიზი
5. ქადეიშვილი თორნიკე  სპეციალობა – მათემატიკა
6. შენგელაია ალექსანდრე  სპეციალობა – ფიზიკა

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია