სამეცნიერო მიღწევებისთვის დაჯილდოვდნენ მეცნიერები

სამეცნიერო მიღწევებისთვის დაჯილდოვდნენ მეცნიერები

  • ნოემბერი 10, 2023

იუნესკოს მიერ დაწესებულ მეცნიერების მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია

საპატიო სიგელით აჯილდოებს:

1. მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორ ზაზა ავალიანს – მედიცინის დარგში სამეცნიერო მიღწევებისათვის
2. ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორ იური ანანიაშვილს – ეკონომიკის დარგში სამეცნიერო მიღწევებისათვის
3. ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორ გივი ბედიანაშვილს – ეკონომიკის დარგში სამეცნიერო მიღწევებისათვის
4. ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორ თეიმურაზ ბერიძეს – ეკონომიკის დარგში სამეცნიერო მიღწევებისათვის
5. ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორ ლიანა ბითაძეს – ანთროპოლოგიის დარგში სამეცნიერო მიღწევებისათვის
6. ბიოლოგიის აკადემიურ დოქტორ მედეა ბურჯანაძეს – ენტომოლოგიის დარგში სამეცნიერო მიღწევებისათვის
7. ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორ ნანა გაფრინდაშვილს – ფილოლოგიის დარგში სამეცნიერო მიღწევებისათვის
8. ბიოლოგიის აკადემიურ დოქტორ ნინო გაგელიძეს – მიკრობიოლოგიის დარგში სამეცნიერო მიღწევებისათვის
9. გეოგრაფიის მეცნიერებათა დოქტორ ვახტანგ გელაძეს – გეოგრაფიის დარგში სამეცნიერო მიღწევებისათვის
10. ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორ თემურ გვიმრაძეს – ისტორიის დარგში სამეცნიერო მიღწევებისათვის

11. ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორ ზურაბ გვიშიანს – ტექნიკის დარგში სამეცნიერო მიღწევებისათვის
12. ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორ გიორგი გოგოლაშვილს – ფილოლოგიის დარგში სამეცნიერო მიღწევებისათვის
13. ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორ თამაზ გოგოლაძეს – ისტორიის დარგში სამეცნიერო მიღწევებისათვის
14. ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორ დავით თარხნიშვილს – ბიომრავალფეროვნების დარგში სამეცნიერო მიღწევებისათვის
15. ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორ ვახტანგ კვარაცხელიას -მათემატიკის დარგში სამეცნიერო მიღწევებისათვის
16. ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორ თამაზ კოჭლამაზაშვილს – ფილოლოგიის დარგში სამეცნიერო მიღწევებისათვის
17. ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორ ნაზიბროლა კუციავას – ქიმიური ტექნოლოგიების დარგში სამეცნიერო მიღწევებისათვის
18. ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორ ედუარდ კუხალაშვილს – ჰიდრომელიორაციის დარგში სამეცნიერო მიღწევებისათვის
19. ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორ თამარ ლომინაძეს – ტექნიკის დარგში სამეცნიერო მიღწევებისათვის
20. პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორ ვახტანგ მაისაიას – პოლიტოლოგიის დარგში სამეცნიერო მიღწევებისათვის

21. პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორ მალხაზ მაცაბერიძეს – პოლიტოლოგიის დარგში სამეცნიერო მიღწევებისათვის
22. მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორ ნაპოლეონ მესხიას – მედიცინის დარგში სამეცნიერო მიღწევებისათვის
23. მედიცინის აკადემიურ დოქტორ კახაბერ მეტრეველს – მედიცინის დარგში სამეცნიერო მიღწევებისათვის
24. ფილოლოგიის აკადემიურ დოქტორ საბა მეტრეველს – ფილოლოგიის დარგში სამეცნიერო მიღწევებისათვის
25. ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორ თემურ მაჭარაშვილს -გეოფიზიკის დარგში სამეცნიერო მიღწევებისათვის
26. მედიცინის აკადემიურ დოქტორ ნინო მუსერიძეს – მედიცინის დარგში სამეცნიერო მიღწევებისათვის
27. ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორ გოდერძი ნარიმანიშვილს -არქეოლოგიის დარგში სამეცნიერო მიღწევებისათვის
28. ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორ სოლომონ პავლიაშვილს -ეკონომიკის დარგში სამეცნიერო მიღწევებისათვის
29. ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორ რამაზ საყვარელიძეს – ფსიქოლოგიის დარგში სამეცნიერო მიღწევებისათვის
30. ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორ ნელი სიდამონიძეს – ქიმიის დარგში სამეცნიერო მიღწევებისათვის
31. ისტორიის დოქტორ გოირგი სოსიაშვილს – ისტორიის დარგში სამეცნიერო მიღწევებისათვის
32. ქიმიის აკადემიურ დოქტორ ლალი ტაბატაძეს – ქიმიის დარგში სამეცნიერო მიღწევებისათვის

33. აკადემიურ დოქტორ ლევან ფიფიას – ინჟინერიის დარგში მიღწევებისათვის
34. იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორ ბექა ქანთარიას – სამართალმცოდნეობის დარგში სამეცნიერო მიღწევებისათვის
35. ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორ ნანა შათაშვილს – ფიზიკის დარგში სამეცნიერო მიღწევებისათვის
36. აკადემიკოს დავით შენგელიას -გეოლოგიის დარგში სამეცნიერო მიღწევებისათვის
37. ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორ დიმიტრი შველიძეს – ისტორიის დარგში სამეცნიერო მიღწევებისათვის
38. ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორ ზვიად წამალაიძეს – საინჟინრო ტექნოლოგიის დარგში სამეცნიერო მიღწევებისათვის
39. მედიცინის აკადემიურ დოქტორ გიორგი წივწივაძეს – მედიცინის დარგში სამეცნიერო მიღწევებისათვის
40. ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორ ლეილა ხუსკივაძეს – ხელოვნებათმცოდნეობის დარგში სამეცნიერო მიღწევებისათვის