ინოვაციებისა და მაღალი ტექნოლოგიების ცენტრის სხდომა

ინოვაციებისა და მაღალი ტექნოლოგიების ცენტრის სხდომა

  • ივნისი 27, 2024

2024 წლის 25 ივნისს, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიაში ჩატარდა  ინოვაციებისა და მაღალი ტექნოლოგიების ცენტრის  სხდომა, რომელზეც მოხსენებით:    „სასოფლო სამეურნეო ცოდნის და ინოვაციების სისტემა“ (AKIS ) წარდგა აკადემიკოსი, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე სოლომონ პავლიაშვილი.

მომხსენებელმა აღნიშნა, რომ სოფლის მეურნეობის ცოდნისა და ინოვაციების სისტემა გადამწყვეტ როლს თამაშობს სოფლის მეურნეობის სტრატეგიულ მიდგომებში. AKIS ხელს უწყობს: ცოდნის გადაცემას კვლევითი ინსტიტუტებიდან, უნივერსიტეტებიდან და ექსპერტებიდან ფერმერებზე; ინოვაციური ტექნოლოგიების დანერგვას სოფლის მეურნეობაში ფერმერების მკვლევრებთან და მეწარმეებთან დაკავშირებით; მდგრად სოფლის მეურნეობაზე გლობალური ფოკუსით, AKIS-ს შეუძლია დაეხმაროს ფერმერებს მდგრადი პრაქტიკის მიღებაში, რომელიც დაზოგავს ბუნებრივ რესურსებს, ამცირებს გარემოზე ზემოქმედებას და ხელს უწყობს ბიომრავალფეროვნებას; AKIS-ს შეუძლია ფერმერებს დაეხმაროს კლიმატის ცვალებად გარემოსთან ადაპტაციაში, ბაზრის მოთხოვნებისა და ტენდენციების გაგებაში. AKIS აწვდის მნიშვნელოვან მონაცემებს, ანალიტიკას და შეხედულებებს პოლიტიკის შემქმნელებს. ეს ინფორმაცია აუცილებელია სასოფლო-სამეურნეო პოლიტიკის ფორმულირებისთვის, რომელიც დაფუძნებულია სამეცნიერო კვლევებსა და ფერმერთა საჭიროებებზე, რაც იწვევს უფრო ეფექტური და მიზანმიმართული პოლიტიკის წარმართვას. AKIS ინვესტიციას ახორციელებს ფერმერების შესაძლებლობების განვითარებაში. ეს მოიცავს ტრენინგ პროგრამებს, სემინარებს და საგანმანათლებლო ინიციატივებს. სოფლის მეურნეობის პროდუქტიულობისა და შემოსავლების გაზრდით, AKIS მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს სოფლის განვითარებას. ამან შეიძლება გამოიწვიოს ინფრასტრუქტურის, ჯანდაცვისა და განათლების გაუმჯობესების მხარდაჭერა სოფლად, განვითარებისა და პროგრესის პოზიტიური ციკლის შექმნა.

ამდენად,  AKIS-ის ჩართვა სასოფლო-სამეურნეო სტრატეგიებში უზრუნველყოფს ცოდნის, ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების ინტეგრაციას ფერმერულ პრაქტიკაში. ეს ინტეგრაცია არა მხოლოდ სარგებელს მოუტანს ფერმერებს, არამედ ხელს შეუწყობს სასურსათო უსაფრთხოებას, ეკონომიკურ განვითარებას და გარემოს მდგრადობას უფრო ფართო მასშტაბით.

სხდომას ესწრებოდნენ: საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი როინ მეტრეველი; ინოვაციებისა და მაღალი ტექნოლოგიების ცენტრის  ხელმძღვანელი, აკადემიკოსი გიორგი კვესიტაძე; აკადემიის  ვიცე-პრეზიდენტი, აკადემიკოსი რამაზ ხუროძე; აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ვლადიმერ პაპავა;  აკადემიკოსები, ცენტრის წევრები, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენლები,  მოწვეული სტუმრები. მოხსენებამ დიდი დაინტერესება გამოიწვია. მომხსენებელმა  დამსწრე საზოგადოების კითხვებს უპასუხა.