აკადემიკოსი ნოდარ ბერიკაშვილი – 90

აკადემიკოსი ნოდარ ბერიკაშვილი – 90

  • იანვარი 30, 2019

მიმდინარე წლის 25 იანვარს საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულმა აკადემიამ და თსუ ა.რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტმა აკადემიაში ჩაატარეს თვალსაჩინო ქართველი მათემატიკოსის, აკადემიკოს ნოდარ ბერიკაშვილის დაბადების 90 და სამეცნიერო-პედაგოგიური მოღვაწეობის 65 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო სხდომა.

დიდია აკადემიკოს ნოდარ ბერიკაშვილის ღვაწლი საქართველოში თანამედროვე მათემატიკის ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური დარგის – ალგებრული ტოპოლოგიის დანერგვის საქმეში. მეცნიერის პირველხარის­ხო­ვანი ნაშრომები ზოგად სივრცეთა ჰომოლოგიის თეორიაში, ფიბრაციათა ჰო­მო­ლოგიის თეორიაში, წინააღმდეგობათა თეორიაში, ჰომოტოპიურ პრობლე­მა­ტიკაში ფართოდაა ცნობილი სპეციალისტებისათვის მთელს მსოფლიოში. ტოპოლოგიაში არსებობს ბერი­კაშვილის სახელობის ისეთი ცნებები, როგორიცაა „ბერიკაშვილის D ფუნქ­ტორი“, „ბერიკაშვილის მგრეხი ელემენტები“, „ბერიკაშვილის განტო­ლება“, „ბერიკაშვილის მოდელი“, „ბერიკაშვილის გარდაქმნა“, „ბერიკაშვილის აქსიომები“.

საიუბილეო სხდომა გახსნა და შესავალი სიტყვა წარმოსთქვა აკადემიის მათემატიკისა და ფიზიკის განყოფილების აკადემიკოს-მდივანმა, აკადემი­კოსმა ვახტანგ კოკილაშვილმა; საინტერესო მოხსენება ნ. ბერიკაშვილის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის შესახებ გააკეთა პროფესორმა თ. ქადეიშვილმა. იუბილარს გულთბილად მიესალმნენ აკადემიკოსი ნ. ცინცაძე, პროფესორები  ვ. ბალაძე, თ. ვაშაყმაძე, ლ. მძინარიშვილი, ს. სანებლიძე, აგრეთვე ა.რაზმაძის მათემა­ტიკის ინსტიტუტის დირექტორი, ქ-ნი ნ. ფარცვანია, ნ. ბერიკაშვილის მოწაფეები ლ. ხელაია, მ. მიქიაშვილი და სხვ.

როგორც ყველა გამომსვლელმა აღნიშნა და როგორც საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პრეზიდენტის აკად. გ. კვესიტაძის და აკად. ვ. კოკილაშვილის მისასალმებელ ადრესშიც აღინიშნა, ბატონი ნოდარი არის სახელ­განთქმული მათემატიკოსი, შესანიშნავი პედაგოგი და ყოველმხრივ სამაგალითო პიროვნება და უსურვეს მას დიდხანს სიცოცხლე, სიმხნევე და კიდევ არაერთი იუბილეს აღნიშვნა.