განცხადება

განცხადება

  • თებერვალი 24, 2020

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია აქვეყნებს იმ პირთა სიას, რომლებიც აკადემიკოსობის კანდიდატებად წარმოადგინეს საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსებმა და  სახელმწიფო უმაღლესმა სასწავლებლებმა:

კანდიდატის გვარი, სახელი

სპეციალობა,  ვაკანსია

საზოგადოებრივ მეცნიერებათა განყოფილება

 

ისტორია, არქეოლოგია, ეთნოლოგია, ხელოვნებათმცოდნეობა – 1 ვაკანსია

ნუგზარ   მგელაძე

ელდარ   ნადირაძე

ზურაბ  პაპასქირი

ზაზა ს ხირტლაძე

კიაზო  ფიცხელაური

 
 

ფილოსოფია, პოლიტოლოგია – 1 ვაკანსია

ლელა  ალექსიძე

ომარ  გოგიაშვილი

მამუკა  დოლიძე

ვალერიან  რამიშვილი

 

დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა განყოფილება

 

 

გეოლოგია – 1 ვაკანსია

მიხეილ  კაკაბაძე  

საინჟინრო მეცნიერებათა და ინფორმაციული ტექნოლოგიების განყოფილება

 

მართვის ინფორმაციული ტექნოლოგიები   – 1 ვაკანსია

ირაკლი  კოვზანაძე

ქართლოს  ყაჭიაშვილი

 

სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა განყოფილება

 

ტყის განახლება და ეკოლოგია – 1 ვაკანსია

ვანო  პაპუნიძე  

 

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი  გიორგი კვესიტაძე

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის  აკადემიკოს-მდივანი,  აკადემიკოსი რამაზ ხუროძე