საექსპერტო კომისიების შემადგენლობა

საექსპერტო კომისიების შემადგენლობა

 • მარტი 9, 2020

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ნამდვილი წევრობის (აკადემი­კოსობის) კანდიდატთა შერჩევასთან დაკავშირებით 2020 წლის 6 მარტის პრეზიდიუმის სხდომაზე დამტკიცდა სამეცნიერო განყოფილებებში საექსპერტო კომისიების შემადგენლობა.

საზოგადოებრივ მეცნიერებათა განყოფილება:

 1. აკადემიკოსი დავით მუსხელიშვილი (თავმჯდომარე)
 2. აკადემიკოსი ვაჟა ლორთქიფანიძე
 3. აკადემიკოსი ვლადიმერ პაპავა
 4. აკადემიკოსი ავთანდილ სილაგაძე
 5. აკადემიკოსი ჯონი ხეცურიანი

 

საინჟინრო მეცნიერებათა და ინფორმციული ტექნოლოგიების განყოფილება:

 1. აკადემიკოსი თამაზ ნატრიაშვილი
 2. აკადემიკოსი თამაზ შილაკაძე
 3. აკადემიკოსი გოჩა ჩოგოვაძე
 4. აკადემიკოსი რამაზ ხუროძე

 

დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა და სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა გაერთიანებული განყოფილება:

 1. აკადემიკოსი რევაზ გაჩეჩილაძე
 2. აკადემიკოსი დავით შენგელია
 3. აკადემიკოსი ავთანდილ კორახაშვილი

(სწავლული მდივანი ე. კილასონია)