კანდიდატთა მოხსენებების გრაფიკი

კანდიდატთა მოხსენებების გრაფიკი

  • მარტი 9, 2020

საზოგადოებრივ მეცნიერებათა განყოფილება

სპეციალობა ფილოსოფია, პოლიტოლოგია

კანდიდატის გვარი, სახელი მოხსენებათა მოსმენის თარიღი
1.   ომარ გოგიაშვილი 10 მარტი, 1200 სთ
2.   მამუკა დოლიძე 10 მარტი, 1230 სთ
3.   ლელა ალექსიძე 13 მარტი, 1200 სთ
4.   ვალერიან რამიშვილი 13 მარტი, 1230 სთ

 

სპეციალობა ისტორია, არქეოლოგია, ეთნოლოგია, ხელოვნებათმცოდნეობა

კანდიდატის გვარი, სახელი მოხსენებათა მოსმენის თარიღი
1.   ნუგზარ მგელაძე 17 მარტი, 1200 სთ
2.   ელდარ ნადირაძე 17 მარტი, 1230 სთ
3.   ზურაბ პაპასქირი 18 მარტი, 1200 სთ
4.   ზაზა სხირტლაძე 18 მარტი, 1230 სთ
5.   კონსტანტინე ფიცხელაური 18 მარტი, 1300 სთ

მოხსენებების მოსმენა გაიმართება საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის სხდომათა დარბაზში, III სართული

 

საინჟინრო მეცნიერებათა და ინფორმაციული ტექნოლოგიების განყოფილება

სპეციალობა მართვის ინფორმაციული ტექნოლოგიები

კანდიდატის გვარი, სახელი მოხსენებათა მოსმენის თარიღი
1.   ირაკლი კოვზანაძე 16 მარტი, 1100 სთ
2.   ქართლოს ყაჭიაშვილი 16 მარტი, 1130 სთ

მოხსენებების მოსმენა გაიმართება საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის სხდომათა დარბაზში, III სართული

 

დედამიწის შემსწავლელ  მეცნიერებათა და სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა გაერთიანებული განყოფილება

სპეციალობა გეოლოგია

კანდიდატის გვარი, სახელი მოხსენებათა მოსმენის თარიღი
მიხეილ კაკაბაძე 10 მარტი, 1400 სთ

 

სპეციალობა – ტყის განახლება და ეკოლოგია

კანდიდატის გვარი, სახელი მოხსენებათა მოსმენის თარიღი
ვანო პაპუნიძე 10 მარტი, 1430 სთ

მოხსენებების მოსმენა გაიმართება საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიაში,  III სართული  (ბიბლიოთეკის ოთახი)