აკადემიკოსთა არჩევნებში მონაწილე კანდიდატთა სია

აკადემიკოსთა არჩევნებში მონაწილე კანდიდატთა სია

  • ნოემბერი 5, 2020

 

 

 

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის

განცხადება

 

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია აქვეყნებს იმ პირთა სიას, რომლებიც აკადემიკოსობის კანდიდატებად წარმოადგინეს საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრებმა და  სახელმწიფო უმაღლესმა სასწავლებლებმა:

 

კანდიდატის გვარი, სახელი

სპეციალობა,  ვაკანსია

მათემატიკისა და ფიზიკის განყოფილება

 

ფიზიკა – 1 ვაკანსია

ალექსანდრე თევზაძე

ალექსანდრე კვინიხიძე

გიორგი ლავრელაშვილი

ანზორ ხელაშვილი

 

სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა განყოფილება

 

აგროეკოსისტემების მდგრადობა – 1 ვაკანსია

ტარას გაბისონია

ალექსანდრე დიდებულიძე

ედიშერ კვესიტაძე

სოლომონ პავლიაშვილი

თემურ რევიშვილი

მურმან ქურიძე

 

ენის, ლიტერატურისა და ხელოვნების განყოფილება

ვალერიან ასათიანი ქართულ-საზღვარგარეთული ლიტერა­ტურული ურთიერთობები – 1 ვაკანსია

 

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია