მეცნიერების მსოფლიო დღე

მეცნიერების მსოფლიო დღე

 • ნოემბერი 10, 2020

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიაში აღინიშნა იუნესკოს მიერ დაწესებული მეცნიერების მსოფლიო დღე  და  საპატიო სიგელები გადაეცათა წარმატებულ მეცნიერებს:

 

 1. პროფესორ რამაზ აბესაძეს – ეკონომიკის დარგში სამეცნიერო მიღწევები­სათვის
 2. აკადემიკოს გურამ ალექსიძეს – მცენარეთა დაცვის დარგში სამეცნიერო მიღწევებისათვის
 3. მთავარ მეცნიერ თანამშრომელს ივანე ამირხანაშვილს – ლიტერატურათ­მცოდნეობის დარგში სამეცნიერო მიღწევებისათვის
 4. პროფესორ მერაბ ახობაძეს – მართვის სისტემების დარგში სამეცნიერო მიღწევებისათვის
 5. პროფესორ შალვა ბარჯაძეს – ზოოლოგიის დარგში სამეცნიერო მიღწევებისათვის
 6. პროფესორ გივი ბასილაძეს – მეცხოველეობის დარგში სამეცნიერო მიღწევებისათვის
 7. პროფესორ ამირან გამყრელიძეს – ეპიდემიოლოგიის დარგში სამეცნიერო მიღწევებისათვის
 8. პროფესორ ოთარ გოგოლიშვილს – ისტორიის დარგში სამეცნიერო მიღწევებისათვის
 9. პროფესორ ნიკო გონგაძეს – მედიცინის დარგში სამეცნიერო მიღწევებისათვის
 10. პროფესორ გიორგი გოქსაძეს – გეოგრაფიის დარგში სამეცნიერო მიღწევებისათვის
 11. პროფესორ ვახტანგ გურულს- ისტორიის დარგში სამეცნიერო მიღწევებისათვის
 12. პროფესორ ვლადიმერ ელისაშვილს – ბიოტექნოლოგიის დარგში სამეცნიერო მიღწევებისათვის
 13. გ. ჩაფიძის სახელობის კარდიოლოგიური ცენტრის რითმოლო­გიური განყოფილების ხელმძღვანელს კახაბერ ეცადაშვილს -მედიცინის დარგში მიღწეული წარმატებებისათვის
 14. პროფესორ ალექსანდრე თავართქილაძეს – მედიცინის დარგში სამეცნიერო მიღწევებისათვის
 15. აკადემიკოს გიორგი თავაძეს – მეტალურგიისა და არაორგანული მასალათმცოდნეობის დარგში სამეცნიერო მიღწევებისათვის
 16. პროფესორ პაატა იმნაძეს – ეპიდემიოლოგიის დარგში სამეცნიერო მიღწევებისათვის
 17. პროფესორ ამირან კახიძეს – ისტორიის დარგში სამეცნიერო მიღწევებისათვის
 18. პროფესორ ომარ კიკვიძეს – ტექნიკის დარგში სამეცნიერო მიღწევებისათვის
 19. აკადემიურ დოქტორ ბარბარა კილოსანიძეს – ინფორმატიკის დარგში სამეცნიერო მიღწევებისათვის
 20. ალერგიისა და იმუნოლოგიის ცენტრის ალერგოლოგსა და იმუნოლოგს ბიძინა კულუმბეგოვს – მედიცინის დარგში მიღწეული წარმატებებისათვის
 21. პროფესორ გიორგი ლობჟანიძეს – აღმოსავლეთმცოდნეობის დარგში სამეცნიერო მიღწევებისათვის
 22. პროფესორ როზა ლორთქიფანიძეს – სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო მიღწევებისათვის
 23. უფროს მეცნიერ თანამშრომელს ნინო მაქაძეს – რუსთველოლოგიის დარგში სამეცნიერო მიღწევებისათვის
 24. პროფესორ მადონა მეგრელიშვილს – ფილოლოგიის დარგში სამეცნიერო მიღწევებისათვის
 25. მთავარ მეცნიერ თანამშრომელს ნინო მელიქიშვილს – ხელნაწერთმცოდ­ნეობის დარგში სამეცნიერო მიღწევებისათვის
 26. პროფესორ ელგუჯა მექვაბიშვილს – ეკონომიკის დარგში სამეცნიერო მიღწევებისათვის
 27. აკადემიკოს დავით მიქელაძეს – ბიოქიმიის დარგში სამეცნიერო მიღწევებისათვის
 28. პროფესორ დავით ნატროშვილს – მათემატიკის დარგში სამეცნიერო მიღწევებისათვის
 29. პროფესორ გიორგი ნახუცრიშვილს – ბიოლოგიის დარგში სამეცნიერო მიღწევებისათვის
 30. პროფესორ ნინო ომიაძეს – ბიოტექნოლოგიის დარგში სამეცნიერო მიღწევებისათვის
 31. პროფესორ ავთანდილ სულაბერიძეს – დემოგრაფიის დარგში სამეცნიერო მიღწევებისათვის
 32. პროფესორ ყარამან ფაღავას – მედიცინის დარგში სამეცნიერო მიღწევებისათვის
 33. პროფესორ გიორგი ქავთარაძეს – სატყეო დარგში სამეცნიერო მიღწევებისათვის
 34. აკადემიკოს რამაზ ქაცარავას – მაღალმოლეკულურ ნაერთთა ქიმიის დარგში სამეცნიერო მიღწევებისათვის
 35. პროფესორ ოთარ შაინიძეს – ბიოლოგიის დარგში სამეცნიერო მიღწევებისათვის
 36. პროფესორ ალექსანდრე შარმაზანაშვილს – მექანიკისა და ინფორმატიკის დარგში სამეცნიერო მიღწევებისათვის
 37. აკადემიკოს თამაზ შილაკაძეს – საგზაო-სატრანსპორტო სისტემების დარგში სამეცნიერო მიღწევებისათვის
 38. პროფესორ არჩილ ჩხოტუას – მედიცინის დარგში სამეცნიერო მიღწევებისათვის
 39. პროფესორ თამილა ცაგარეიშვილს – ისტორიის დარგში სამეცნიერო მიღწევებისათვის
 40. პროფესორ თენგიზ ცერცვაძეს – მედიცინის დარგში სამეცნიერო მიღწევებისათვის
 41. პროფესორ მარატ ციცქიშვილს – ეკოლოგიის დარგში სამეცნიერო მიღწევებისათვის
 42. სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოს ნოდარ ჭითანავას – ეკონომიკის დარგში სამეცნიერო მიღწევებისათვის
 43. პროფესორ ლავრენტი ჯანიაშვილს – ისტორიის დარგში სამეცნიერო მიღწევებისათვის
 44. პროფესორ გიორგი ჯაფოშვილს – ენტომოლოგიის დარგში სამეცნიერო მიღწევებისათვის
 45. პროფესორ მიხეილ ჯიბუტს – ეკონომიკის დარგში სამეცნიერო მიღწევებისათვის
 46. გ. ჩაფიძის სახელობის კარდიოლოგიური ცენტრის სამეთვალ­ყურეო საბჭოს თავმჯდომარეს ავთანდილ ჯორბენაძეს – მედი­ცინის დარგში მიღწეული წარმატებებისათვის