შეიქმნა სამედიცინო და ბიოლოგიურ მეცნიერებათა საკოორდინაციო-მეთოდოლოგიური საბჭო

შეიქმნა სამედიცინო და ბიოლოგიურ მეცნიერებათა საკოორდინაციო-მეთოდოლოგიური საბჭო

  • სექტემბერი 25, 2021

2021 წლის 14 სექტემბერის პრეზიდიუმის სხდომაზე  დადგინდა:

შეიქმნას საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიასთან სამე­დიცინო და ბიოლოგიურ მეცნიერებათა საკოორდინაციო-მეთოდო­ლოგიური საბჭო შემდეგი შემად­გენლობით:

1. რამაზ ხეცურიანი

(თავმჯდომარე)

–         აკადემიკოსი
2. დავით მიქელაძე

(თანათავმჯდომარე)

–         აკადემიკოსი
3. ზურაბ ქევანიშვილი (თანათავმჯდომარე) –         აკადემიკოსი
4. ანდრია შილაკაძე                       (სწავლული მდივანი) –         მედიცინის დოქტორი
5. ზაზა ავალიანი –        მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი
6. სოფო ბახტაძე –        თსსუ პროფესორი
7. მაია ბუწაშვილი –        მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი
8. მაია ოთუა –        მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი
9. დუდანა გაჩეჩილაძე –        მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი
10. ელზა ვაშაკიძე –        მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი
11. ალექსანდრე თავართქილაძე –        მედიცინის დოქტორი, პროფესორი
12. მანანა კაკაბაძე –        თსსუ პროფესორი
13. ალექსანდრე კაციტაძე –        მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი
14. კოტე მარდალეიშვილი –        მედიცინის დოქტორი, პროფესორი
15. ბადურ მოსიძე –        მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი
16. ნატო პავლიაშვილი –        პროფესორი
17. ია ჟვანია –        ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი
18. თინათინ სადუნიშვილი –        აკადემიკოსი
19. გაიანე სიმონია –        მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი
20. კონსტანტინე ყიფიანი –        მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი
21. რამაზ ყურაშვილი –        მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი
22. რამაზ შენგელია –        აკადემიკოსი
23. თინათინ ჩიქოვანი –        მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი
24. რამაზ ჩიხლაძე –        მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი
25. თენგიზ ცერცვაძე –        მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი
26. გიორგი წივწივაძე –        მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი
27. ზურაბ ხელაძე –        მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი
28. კახაბერ ჭელიძე –        მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი
29. შოთა ჯაფარიძე –        აკადემიკოსი

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული  აკადემიის პრეზიდენტი

აკადემიკოსი    გ. კვესიტაძე

 

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული  აკადემიის აკადემიკოს-მდივანი              

აკადემიკოსი    რ. ხუროძე