ინფექციური დაავადებები საქართველოში: ძირითადი გამოწვევები და მათი გადაჭრის გზები

ინფექციური დაავადებები საქართველოში: ძირითადი გამოწვევები და მათი გადაჭრის გზები

  • დეკემბერი 29, 2023

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პრეზიდიუმის სხდომაზე მოხსენებით – „ინფექციური დაავადებები საქართველოში: ძირითადი გამოწვევები და მათი გადაჭრის გზები“, გამოვიდა პროფესორი თენგიზ ცერცვაძე. მომხსენებელმა ინფექციური დაავადებები განიხილა, როგორც მთელ მსოფლიოში საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ერთ-ერთი მნიშვნე­ლოვანი პრობლემა. წარმოადგინა უახლესი მონაცემები B და C ჰეპატიტების, აივ ინფექცია/შიდსის, COVID-19-ის, ვირუსული ჰემორაგიული ცხელებების, რესპირაციული ინფექციების, ჰოსპიტალური ინფექციების და ანტიმიკრო­ბული რეზისტენტობის ეპიდემიოლოგიის, დია­გნოს­ტიკის და მკურნალობის საკითხებზე. განიხილა ძირითადი გამოწვევები და მათი გადაჭრის გზები.

აღნიშნა, რომ საქართველოში ხორციელდება C ჰეპატიტის ელიმინაციის მსოფლიოში უპრეცედენტო პროგრამა, რომლის წარმატებით დასრულების შემდეგ პირველად მედი­ცინის ისტორიაში მოხდება ქრონიკული (და არა მწვავე) ინფექციური დაავადების ელიმინაცია არა ვაქცინით, არამედ მედიკამენტოზური თერაპიით. პროგრამის ფარგლებში უკვე განკურ­ნებულია 85 ათასამდე ქრონიკული C ჰეპატიტით დაავადებული ავადმყოფი. საქართველოში არ განხორ­ციელებულა სხვა მსგავსი ჯანდაცვითი პროგრამა, რომელსაც ამდენი ადამიანის სიცოცხლე გადაერჩინოს.

მომხსენებელმა ისაუბრა აივ/შიდსის მართვის თანამედროვე პრინციპებსა და მიდ­გომებზე. 2025 წლისთვის ქვეყანაში იგეგმება აივ/შიდსის ეპიდემიის დაძლევა, რაც გულის­ხმობს აივ/შიდსის ახალი შემთხვევების მინიმუმამდე დაყვანას.

საქართველომ ჯერ კიდევ 2022 წლის მაისიდან ერთ-ერთმა პირველმა მსოფლიოში მოახერხა COVID-19 გადაექცია ფატალური ინფექციიდან ერთ-ერთ რიგით რესპირაციულ ინფექციად, რაც ნიშნავს იმას, რომ მისგან გამოწვეული ლეტალობა არ აღემატება ან მცირე­დით აღემატება გრიპის და სხვა რესპირაციული ინფექციებით ლეტალობას. COVID-19 აღარ ახდენს ნეგატიურ გავლენას ადამიანების ცხოვრების ხარისხსა და ქვეყნის ეკონომიკურ მდგომარეობაზე.

საქართველოში მიღწეულია განსაკუთრებით საშიში ინფექციით – ყირიმ-კონგოს ჰემორაგიული ცხელებით – დაავადებულთა სიკვდილიანობის ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი მსოფლიოში.

ქვეყანაში სერიოზულ პრობლემად რჩება ჰოსპიტალური ინფექციები და ანტი­მიკრობული რეზისტენტობა. ამ დაავადებებით გამოწვეული ზიანის შემცირება ჯანდაცვის პრიორიტეტული მიმართულებაა.

მოხსენების ბოლოს, ბატონმა თენგიზმა  წარმოადგინა რეკომენდაციები ზემოთ აღნიშნული დაავადებების ძირითადი გამოწვევების გადასაჭრელად და დამსწრე საზოგადოების შეკითხვებს უპასუხა.