აკადემიის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რეგიონული სამეცნიერო ცენტრის სამეცნიერო საბჭოს განახლებული შემადგენლობა

აკადემიის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რეგიონული სამეცნიერო ცენტრის სამეცნიერო საბჭოს განახლებული შემადგენლობა

  • სექტემბერი 25, 2021

2021 წლის 14 სექტემბრის პრეზიდიუმის დადგენილებით,

დამტკიცდა საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რეგიონული სამეცნიერო ცენტრის სამეცნიერო საბჭოს განახლებული შემადგენლობა:

1.    ვანო პაპუნიძე –   აკადემიკოსი, სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე
2.    მიხეილ დონაძე –   სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე, კომპიუტერულ მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი
3.    მარინე აროშიძე –   სამეცნიერო საბჭოს სწავლული მდივანი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი,  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ევროპეისტიკის დეპარტამენტის პროფესორი
4.    ვლადიმერ ბალაძე –   ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  მათემატიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
5.    რაულ გოცირიძე –   ქიმიის მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი,  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგრარული და მემბრანული ტექნოლოგიების ინსტიტუტის დირექტორი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი 
6.    ამირან კახიძე –   ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, ემირიტუსი  პროფესორი 
7.    როლანდ კოპალიანი –   სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, საქართველოს სოფლის მეურ­ნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, აკაკი წერეთლის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი
8.    როინ მალაყმაძე –   ისტორიის აკადემიური დოქტორი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის დირექტორი
9.    მიხეილ მახარაძე –   ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, ბათუმის  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოსოფიის დეპარტამენტის პროფესორი
10.    გურამ მემარნე –   სოფლის მეურნეობის აკადემიური დოქტორი, ბათუმის  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიტოპათოლოგიისა და ბიომრავალფეროვნების ინსტიტუტის დირექტორი
11.    მარიამ მეტრეველი –   ბიოლოგიის აკადემიური დოქტორი, უნივერსი­ტეტის ფიტოპათოლოგიისა და ბიომრავალ­ფეროვნების ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
12.    ილია ნაკაშიძე –   მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი
13.    გურამ პაპუნიძე –   ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, საქართვე­ლოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, ბათუმის  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგრარული და მემბრანული ტექნოლოგიების ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე
14.    თამარ სირაძე –   ფილოლოგიის აკადემიური დოქტორი, პროფესორი, ბათუმის  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მოადგილე სასწავლო დარგში
15.    მერაბ ხალვაში –   ისტორიის აკადემიური დოქტორი, ბათუმის  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი.

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული  აკადემიის პრეზიდენტი

აკადემიკოსი    გ. კვესიტაძე

 

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული  აკადემიის აკადემიკოს-მდივანი              

აკადემიკოსი    რ. ხუროძე