არქივი

განცხადება გამოჩენილ მეცნიერთა სახელობითი აკადემიური პრემიების კონკურსის გამოცხადების შესახებ

  • ოქტომბერი 12, 2021

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია აცხადებს კონკურსს გამოჩენილ მეცნიერთა სახელობითი აკადემიური პრემიების მოსაპოვებლად: ივანე თარხნიშვილის სახელობის პრემია – ფიზიოლოგიისა და მედიცინის დარგში ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის პრემია – ისტორიის, არქეოლო­გიის, წყაროთმცოდნეობისა და ხელოვნების დარგში ალექსანდრე თვალჭრელიძის სახელობის პრემია – საქართველოს მინერალური ნედლეულის, გეოლოგიისა და ტექნოლოგიის დარგში   გიორგი ნიკოლაძის სახელობის პრემია – ტექნიკის  დარგში გიორგი წერეთლის სახელობის პრემია – აღმოსავლეთმცოდნეობის დარგში რაფიელ აგლაძის სახელობის პრემია – ქიმიური ტექნოლოგიის […]

გაგრძელება

შეიქმნა სამედიცინო და ბიოლოგიურ მეცნიერებათა საკოორდინაციო-მეთოდოლოგიური საბჭო

  • სექტემბერი 25, 2021

2021 წლის 14 სექტემბერის პრეზიდიუმის სხდომაზე  დადგინდა: შეიქმნას საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიასთან სამე­დიცინო და ბიოლოგიურ მეცნიერებათა საკოორდინაციო-მეთოდო­ლოგიური საბჭო შემდეგი შემად­გენლობით: 1. რამაზ ხეცურიანი (თავმჯდომარე) –         აკადემიკოსი 2. დავით მიქელაძე (თანათავმჯდომარე) –         აკადემიკოსი 3. ზურაბ ქევანიშვილი (თანათავმჯდომარე) –         აკადემიკოსი 4. ანდრია შილაკაძე                       (სწავლული მდივანი) –         მედიცინის დოქტორი 5. ზაზა ავალიანი –        მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი 6. […]

გაგრძელება

აკადემიის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რეგიონული სამეცნიერო ცენტრის სამეცნიერო საბჭოს განახლებული შემადგენლობა

  • სექტემბერი 25, 2021

2021 წლის 14 სექტემბრის პრეზიდიუმის დადგენილებით, დამტკიცდა საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რეგიონული სამეცნიერო ცენტრის სამეცნიერო საბჭოს განახლებული შემადგენლობა: 1.    ვანო პაპუნიძე –   აკადემიკოსი, სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე 2.    მიხეილ დონაძე –   სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე, კომპიუტერულ მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი 3.    მარინე აროშიძე –   […]

გაგრძელება

„ვაი ეგეთას სამართალს…“

  • ივლისი 22, 2021

„საერთო გაზეთში“  გამოქვეყნდა კოლექტიური წერილი სათაურით: „უმეცრება თუ მიზანმიმართული დანაშაული“, რომლის მიზანია „ქართლის ცხოვრების“ 2008 და 2012 წლების გამოცემების განქიქება და არა მარტო ეს. ეს ვაკხანალია დაიწყო რამდენიმე კვირის წინ ფეისბუქსა და  სტუდია „გუთანში“, რასაც გამოვეხმაურე გაზეთ „საქართველოს რესპუბლიკაში“ (№ 151-152, 9-11 ივლისი,  2021). თავში დასახელებული კოლექტიური წერილი ამ ვაკხანალიის გაგრძელებაა. ვსარგებლობ რედაქციის მიერ მეორე […]

გაგრძელება

პროექტი საქართველოს კანონი „საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

  • ივნისი 20, 2021

მუხლი 1. „საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის შესახებ“ საქართველოს კანონში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, #47, 26,12,2007, მუხ. 402)  შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:   მე-4 მუხლის მეორე პუნქტს დაემატოს „ე1“ ქვეპუნქტი, ხოლო, „ვ“ ქვეპუნქტში შევიდეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: ,,ე1. ახორციელებს მეცნიერებათა დოქტორის სამეცნიერო ხარისხის მინიჭებას საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული დებულებითა და აკადემიის წესდებით განსაზღვრული წესით.“ „ვ) […]

გაგრძელება

პროექტი „მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და მათი განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  • მაისი 25, 2021

პროექტი   საქართველოს კანონი „მეცნიერების,  ტექნოლოგიებისა და მათი განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე მუხლი 1.  „მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და მათი განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონში   შეტანილ იქნეს   შემდეგი სახის ცვლილებები: მე-10 მუხლის პირველ პუნქტში შევიდეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: ,, 1. სამეცნიერო-კვლევითი ერთეული (ინსტიტუტი, ცენტრი, ლაბორატორია და სხვა) შეიძლება არსებობდეს, როგორც საჯარო სამართლის იურიდიული […]

გაგრძელება

პროექტი „საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  • მაისი 25, 2021

პროექტი    საქართველოს კანონი „საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე   მუხლი 1. „საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის შესახებ“ საქართველოს კანონში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, #47, 26,12,2007, მუხ. 402)  შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები: მე-4 მუხლის მეორე პუნქტს დაემატოს „დ1“ და „ე1“ ქვეპუნქტები: დ1) უფლებამოსილია გახდეს საერთაშორისო სამეცნიერო ორგანიზაციების წევრი; დაამყაროს კავშირები მსოფლიოს წამყვან […]

გაგრძელება

ნომინაციები TUBA 2021-ის აკადემიურ პრიზზე

  • აპრილი 19, 2021

ჯილდოს გადაცემა ხდება მეცნიერების 3 დარგში: 1. ბაზისური და საინჟინრო მეცნიერებები, 2. ჯანდაცვისა და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები, 3. ჰუმანიტარული და საზოგადოებრივი მეცნიერებები. ყოველ წლიურად ერთი პრიზი გადაეცემა თურქეთთან დაკავშირებულ მეცნიერს, იგულისხმება, ვინც მუშაობს ან სწავლობს თურქეთში. წელს ეს პრიზი გადაეცემა ჰუმანიტარული და საზოგადოებრივი მეცნიერებების წარმომადგენელს. Tuba-ს პრიზი გადაეცემათ წამყვან, გამორჩეულ და მართლაც დამსახურებულ ინდივიდებს შესაბამისი სფეროებიდან. […]

გაგრძელება

პასკალის მედალი

  • აპრილი 1, 2021

აკადემიის უცხოელ წევრს, აკადემიკოს ისააკ ელიშაკოვს, ძვირფასო ბატონო ისააკ, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია გულითადად გილოცავთ თქვენ, ჩვენი აკადემიის უცხოელ წევრს, პასკალის მედლით დაჯილდოვებას. ეს კიდევ ერთი დიდი აღიარებაა თქვენი დამსახურებისა მეცნიერების წინაშე. როცა გექნებათ საშუალება, გეპატიჟებით საქართველოში. დიდი პატივისცემითა და ნახვის სურვილით, გიორგი კვესიტაძე აკადემიის პრეზიდენტი

გაგრძელება

განცხადება

  • მარტი 12, 2021

2021 წლის 11 მარტს  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის საერთო კრებამ აირჩია: აკადემიის ნამდვილ წევრად სოლომონ პავლიაშვილი ქიმიისა და ქიმიური ტექნოლოგიების განყოფილების აკადემიკოს-მდივნად – აკადემიკოსი ვლადიმერ ციციშვილი ფიზიოლოგიისა და მედიცინის განყოფილების აკადემიკოს-მდივნად – აკადემიკოსი  რამაზ ხეცურიანი  

გაგრძელება