არქივი

აკადემიკოს ვლადიმერ პაპავას მოხსენება

  • დეკემბერი 23, 2023

საქართველოს ისოტორიკოსთა ეროვნული კომიტეტისა და ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის საისტორიო საზოგადოების ორგანიზებით, აკადემიაში ჩატარდა მორიგი სხდომა, რომელზეც მოხსენებით – „რუსეთის ომი უკრაინაში და მსოფლიო ეკონომიკის გამოწვევები“ წარსდგა აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ვლადიმერ პაპავა. ბატონი ვლადიმერის თქმით – საყოველთაოდ ცნობილია, რომ 2019 წლის მიწურულს „კოვიდ პანდემია“ დაიწყო, რამაც სერიოზული ეკონომიკური კრიზისი გამოიწვია. პანდემიის გამო, ეკონომიკის მრავალი დარგი გაჩერდა. ეკონომიკა […]

გაგრძელება

ეროვნულ პრობლემათა შემსწავლელი კომისიის სხდომა

  • დეკემბერი 19, 2023

2023 წლის 15 დეკემბერს „ეროვნულ პრობლემათა შემსწავლელმა მუდმივმოქმედმა კომისიამ“ „საქართველოს მთიანეთის კომპლექსური შესწავლის კომისასთან“ ერთად სხდომა გამართა. თემა: „დავითგარეჯი – ისტორიულ-გეოგრაფიული რეალიები“; მომხსენებლები: ასოც. პროფესორი თენგიზ გორდეზიანი და პროფესორი ნოდარ ელიზბარაშვილი. მოხსენებაში გახილული იქნა შემდეგი საკითხი: დავითგარეჯის მეცნიერული კველვა ისტორიულ, კატოგრაფიულ და სამართლებრივ ჭრილში. მეცნიერებმა კომისიის წევრებს გაცნეს 1915 წლამდე არსებული კატოგრაფიული წყაროები, 1937 წლის […]

გაგრძელება

ინოვაციებისა და მაღალი ტექნოლოგიების ცენტრის სხდომა

  • დეკემბერი 11, 2023

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიაში ჩატარდა  ინოვაციებისა და მაღალი ტექნოლოგიების ცენტრის  სხდომა, რომელზეც განხილულ იქნა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მაღალტემპერატურული თბოფიზიკური პროცესების სამეცნიერო ცენტრის ხელმძღვანელის, თბოენერგეტიკისა და ენერგოეფექტიანობის დეპარტამენტის  პროფესორ ნოდარ ქევხიშვილის მოხსენება – „რეგენერაციული თერმოდინამიკური ციკლების თბური ეფექტიანობის ანალიზი“. სხდომა გახსნა ინოვაციებისა და მაღალი ტექნოლოგიების ცენტრის  ხელმძღვანელმა აკადემიკოსმა გიორგი კვესიტაძემ. სხდომას ესწრებოდნენ საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის […]

გაგრძელება

ინოვაციებისა და მაღალი ტექნოლოგიების ცენტრის სხდომა

  • ნოემბერი 28, 2023

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიაში ჩატარდა  ინოვაციებისა და მაღალი ტექნოლოგიების ცენტრის  სხდომა, რომელზეც განხილულ იქნა აკადემიკოს გივი გავარდაშვილის მოხსენება: “თოვლის ზვავების რეგულირების ინოვაციური ღონისძიება’’. სხდომა გახსნა ინოვაციებისა და მაღალი ტექნოლოგიების ცენტრის  ხელმძღვანელმა, აკადემიკოსმა გიორგი კვესიტაძემ. სხდომას ესწრებოდნენ საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი როინ მეტრეველი, ვიცე-პრეზიდენტი, აკადემიკოსი რამაზ ხუროძე, აკადემიის აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ვლადიმერ პაპავა, აკადემიკოსები და […]

გაგრძელება

ეროვნულ პრობლემათა შემსწავლელი კომისიის სხდომა

  • ნოემბერი 25, 2023

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ეროვნულ პრობლემათა შემსწავლელი მუდმივმოქმედი კომისიის სხდომაზე მოხსენებით წარსდგა ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართველოლოგიის ცენტრის მკვლევართა ჯგუფი. მოხსენების თემა გახლდათ – ,,შავშთა, კლარჯთა და ტაოელთა შენახული ენისა და კულტურის კომპლექსური კვლევის შედეგები“, მომხსენებელი – პროფესორი მამია ფაღავა. თანამომხსენებლები იყვნენ პროფესორები: მალხაზ ჩოხარაძე,  ზაზა შაშიკაძე,  ჯემალ კარალიძე,  რამაზ ხალვაში,  […]

გაგრძელება

„ასტროფიზიკური და საინჟინრო არაერთგვაროვანი დინებების ტურბულენტობის სპეციფიკა და გამოვლენები“

  • ნოემბერი 6, 2023

მიმდინარე წლის 3 ნოემბერს, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიაში ჩატარდა პრეზიდიუმის სხდომა, რომელზეც მოხსენებით – „ასტროფიზიკური და საინჟინრო არაერთგვაროვანი დინებების ტურბულენ­ტობის სპეციფიკა და გამოვლენები“ წარსდგა აკადემიკოსი გიორგი ჩაგელიშვილი. მომხსენებელმა, აკადემიკოსმა გიორგი ჩაგელიშვილმა აღნიშნა, რომ ასტრო­ფიზიკური ობიექტების უმრავლესობის აქტივობის განმაპირობებელი ფაქტორი არაერთგვაროვანი (წანაცვლებითი) დინებაა. ამდენად, არაერთგვა­როვანი სიჩქა­რის მქონე დინებებში მიმდინარე ენერგეტიკული პროცესები მნიშვნელოვან­წილად განაპირობებენ სამყაროს მრავალფეროვნებას. ბუნებრივი […]

გაგრძელება

ეროვნულ პრობლემათა შემსწავლელი მუდმივმოქმედი კომისიის სხდომა

  • ნოემბერი 6, 2023

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიაში, ეროვნულ პრობლემათა შემსწავლელი მუდმივმოქმედი კომისიის, სამეცნიერო-პოპულარული და დოკუმენტური ფილმების სტუდია ,,რაკურსის“ და სამეცნიერო-პოპულარული და დოკუმენტური ფილმების ასოციაციის თაოსნობით, პირველად საქართველოს სამეცნიერო კინოს ისტორიაში, ჩატარდა ,,სამეცნიერო-პოპულარული და დოკუმენტური კინოსადმი“ მიძღვნილი კონფერენცია – ,,მეცნიერება, კულტურა, საზოგადოება; სამეცნიერო-პოპულარული კინემატოგრაფი გუშინ, დღეს, ხვალ; პრობლემები და პერსპექტივები“. კონფერენციაში მონაწილეობდნენ  აკადემიის წევრები, სამეცნიერო და დოკუმენტური კინოს წარმომადგენლები, […]

გაგრძელება

ეკოლოგიური უსაფრთხოების კომისიის სხდომა

  • ნოემბერი 3, 2023

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიაში ჩატარდა პრეზიდიუმთან არსებული ეკოლოგიური უსაფრთხოების კომისიის სხდომა, რომელზეც წარმოდგენილი იყო ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორის, პროფესორ გია ქაჯაიას წიგნი – „ეკოლოგია: ჩვენი დროის პრობლემები“ და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ფიზიკა-მათემატიკის აკადემიური დოქტორის კახა გორგაძის მოხსენება თემაზე – „რადონით დასხივება და ფილტვის კიბო“. სხდომა გახსნა აკადემიკოსმა ვლადიმერ ციციშვილმა. წიგნში აღწერილია ბიოსფეროს უარყოფითი ცვლილება ბოლო საუკუნის […]

გაგრძელება

მთიანეთის პრობლემათა კომპლექსური შესწავლის კომისიის სხდომა

  • ნოემბერი 2, 2023

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის საქართველოს მთიანეთის პრობლემათა კომპლექსური შესწავლის კომისიის სხდომაზე  განხილულ იქნა საკითხი შატილის ისტორიულ-არქიტექტურული კომპლექსის დღევანდელი მდგომარეობის შესახებ. მოხსენება „შატილის არქიტექტურული კომპლექსი: მდგომარეობა და პერსპექტივები“ გააკეთა ინჟინერმა ვაჟა ჭინჭარაულმა, რომელიც კარგად არის გათვითცნობიერებული ამ საკითხში, ვინაიდან თავად არის შატილის მკვიდრი და თვითონვე იყო ერთ-ერთი ხელმძღვანელი შატილის კოშკების რესტავრაციისა, რომელიც ათწლეულების წინ განხორციელდა. სხდომას […]

გაგრძელება

პრეზიდიუმის სხდომა

  • ოქტომბერი 30, 2023

2023 წლის 25 ოქტომბერს საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიაში ჩატარდა პრეზიდიუმის მორიგი სხდომა, რომელზეც მოხსენებით – „ანთიმოზ ივერიელი – ადრეული მოდერნის პარადიგმები და განმანათლებლობის დიალექტიკა“ წარსდგა ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი ირაკლი ბრაჭული. მომხსენებელმა აღნიშნა, რომ ანთიმოზ ივერიელი, როგორც ადრეული მოდერნის ევროპული პარადიგმის ერთ-ერთი ქტიტორი ბალკანეთსა და საქართველოში, მისი მრავალმხრივი მემკვიდრეობა, მოითხოვს კონცეპტუალური პერსონაჟის სახით გააზრებას, „ანთიმოლოგიური შტუდიების“, […]

გაგრძელება